Taşımacılar ve Lojistik Platformu (TALOP) Kuruldu

Taşımacılar ve Lojistik Platformu (TALOP) Kuruldu

TALOP KURULDU ve ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

“TAşımacılar ve LOjistik Platformu (TALOP)”; lojistik ve taşımacılık alanındaki sivil toplum kuruluşlarının bilgi güçlerini birleştirerek, bu alana yönelik gelişmeler ve yasal düzenleme çalışmaları sürecinde yön belirleyici ve yol gösterici olmak, ülke nezdinde etkin ve verimli çözüm önerileri oluşturmak amacıyla bir araya geldikleri yapıdır.

TALOP Vizyonu; Türkiye’de taşımacılık ve lojistik sektörünün örnek-önder sektör temsilcisi olmaktır.

TALOP misyonu; Yurtiçi ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı ve Lojistik Sektörünün topluma etkin, verimli ve sürdürülebilir hizmet verebilmesi için önündeki sorunların ortadan kaldırılmasına çalışmak; bu amaçla başta Ulaştırma Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler, UKOME ve İl Trafik Komisyonları gibi kurumlarla işbirliği yapmak, öneriler sunmak ve görüş bildirmektir.

Aynı zamanda bu yapı, tarafların mutabakat sağladığı, ortak paydalarında buluştukları, karayolları taşımacılığının bakanlık  ve ülke yönetiminde de hak ettiği yeri oluşturabilmesine yardımcı itici bir güç olması düşünülmektedir.

Platform, aşağıda yer alan kurucu katılımcılar ile toplantı ve çalışmalarına başlamıştır.

• TOFED(Türkiye Otobüsçüler Federasyonu)
• TND(Türkiye Nakliyeciler Derneği)
• TÖHOB(Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği)
• UND(Uluslararası Nakliyeciler Derneği)
• UTİKAD(Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği)
• LODER(Lojistik Derneği)
• İSTAB(İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği Derneği)
• TOF(Tüm Otobüscüler Federasyonu)
• RODER(Ro-Ro Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği)
• İstanbul Özel Halk Otobüs İşletmeleri
• TÖSHİD(Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği)
• İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
• KARİD (Türkiye Kargo,Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği )

Yukarıda belirtilen kurum temsilcileri 14 Nisan 2010 Çarşamba günü, İTO Cemile Sultan Tesislerinde Platform İcra Kurulu olarak görev yapacak Başkan ve Başkan Yardımcılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

Başkan: Cihan Kilerci (RODER)
Başkan Yardımcısı: Hakan Orduhan (İSTAB)
Başkan Yardımcısı: Recep Yıldız (TND)
Üye:  Prof.Dr. Mehmet Tanyaş (LODER)
Üye: Onur Orhon (TÖHOB)

Temsilciler Meclisi, 21 Temmuz 2010 Çarşamba günü toplanarak taşımacılık ve lojistik sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini belirleyerek bir yayın şeklinde kamuoyuna duyurma kararı almıştır.